Bogumił Puk Opinia – Niesamowita wiedza, bazującą na doświadczeniu. Uczy całkiem innego podejścia do relacji rodzice- dzieci. Uczy umiejętności samokontroli.